Skip to content

Fastighetsvärde, mkr

  • 843 MKR

    Hyresintäkter
    Helår 2023

  • 672 MKR

    Driftnetto
    Helår 2023

Stendörren avser att uppfylla sin affärsidé och uppnå sina mål genom strategier som främjar ett långsiktigt kundfokus och en välbalanserad fastighetsportfölj.

stendorren-homepage-module-image

Projekt

Stendörrens tre delområden inom fastighetsutveckling är fastighetsförädling, nyproduktion och bostadsutveckling.

På vår investerarsida kan du ta del av våra senaste rapporter, presentationer och läsa mer om Stendörren som investering. Välkommen!

green-bg-image

Bokslutskommuniké 2023

Bokslutskommuniké för januari–december 2023 publicerades fredagen den 23 februari kl 07.00.

Telekonferens och webcast: klockan 10:00 samma dag.