Skip to content

Fastighetsvärde, mkr

  • 635 MKR

    Hyresintäkter
    januari-september 2023

  • 509 MKR

    Driftnetto
    januari-september 2023

Stendörren avser att uppfylla sin affärsidé och uppnå sina mål genom strategier som främjar ett långsiktigt kundfokus och en välbalanserad fastighetsportfölj.

stendorren-homepage-module-image

Projekt

Stendörrens tre delområden inom fastighetsutveckling är fastighetsförädling, nyproduktion och bostadsutveckling.

På vår investerarsida kan du ta del av våra senaste rapporter, presentationer och läsa mer om Stendörren som investering. Välkommen!

green-bg-image

Delårsrapport jan-sep 2023

Delårsrapporten för januari–september 2023 publicerades den 8 november, 2023. 

Telekonferens och webcast: klockan 10:00 samma dag.