Skip to content

Fastighetsvärde, mkr

  • 635 MKR

    Hyresintäkter
    januari-september 2023

  • 509 MKR

    Driftnetto
    januari-september 2023

Stendörren avser att uppfylla sin affärsidé och uppnå sina mål genom strategier som främjar ett långsiktigt kundfokus och en välbalanserad fastighetsportfölj.

stendorren-homepage-module-image

Projekt

Stendörrens tre delområden inom fastighetsutveckling är fastighetsförädling, nyproduktion och bostadsutveckling.

På vår investerarsida kan du ta del av våra senaste rapporter, presentationer och läsa mer om Stendörren som investering. Välkommen!

green-bg-image

Bokslutskommuniké 2023

Stendörren publicerar sin bokslutskommuniké för januari–december 2023 fredagen den 23 februari kl 07.00 och bjuder in till en webbsänd presentation och telefonkonferens samma dag kl 10.00.

Bolagets VD Erik Ranje samt Ekonomidirektör Per-Henrik Karlsson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska.