Skip to content

Fastighetsvärde, mkr

  • 444 MKR

    Hyresintäkter
    Januari – Juni 2024

  • 351 MKR

    Driftnetto
    Januari – Juni 2024

Stendörren avser att uppfylla sin affärsidé och uppnå sina mål genom strategier som främjar ett långsiktigt kundfokus och en välbalanserad fastighetsportfölj.

stendorren-homepage-module-image

Projekt

Stendörrens tre delområden inom fastighetsutveckling är fastighetsförädling, nyproduktion och bostadsutveckling.

På vår investerarsida kan du ta del av våra senaste rapporter, presentationer och läsa mer om Stendörren som investering. Välkommen!

green-bg-image

Delårsrapport Jan-Jun 2024

Delårsrapporten för januari–juni 2024 publicerades på fredag den 19 juli maj kl. 07:00.