Skip to content

Styrelse

Enligt Stendörren Fastigheter AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Vid årsstämman den 23 maj 2024 valdes sex ordinarie styrelseledamöter. Uppgifterna avseende innehav omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.
stendörren-andreas-philipson-people

Andreas Philipson

Styrelseordförande

Styrelseordförande i Stendörren sedan 4 februari 2022. Ordförande i ersättningsutskottet. Andreas var även styrelseledamot i bolaget under perioden 2016 – 4 februari 2022.

Född 1958.

Utbildning: Civilingenjör, väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Andreas är grundare och styrelsemedlem i TAM Group AB samt styrelseledamot i Besqab AB och i dotterbolag inom TAM Group.

Arbetslivserfarenhet: Andreas har drygt 30 års erfarenhet av ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen. Han har tidigare bland annat varit VD och styrelsemedlem i Catena AB, VD för Temaplan AB samt Fastighetsdirektör på Näckebro AB. Andreas har under sin karriär deltagit i flera stora projekt med internationella fastighetsinvesterare som framgångsrikt valt att göra fastighetsinvesteringar i Sverige.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Stendörren och dess bolagsledning och till större aktieägare.

Innehav: 2 000 B-aktier.

 

stendorren-seth-liberman-people

Seth Lieberman

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren sedan 2014. Seth var även styrelseordförande i Stendörren under perioderna 2014 – 23 maj 2018 och 23 januari 2019 – 22 januari 2020.

Född 1961.

Utbildning: B.A. in Economics från Tufts University, USA.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Kvalitena AB (publ) och i flertalet av Kvalitenas portföljbolag, inklusive Choki AB och Svenskt Industriflyg AB. Seth är också medlem i EQT Real Estate Funds I & II:s Investment Advisory Committees.

Arbetslivserfarenhet: Seth har internationell erfarenhet från fastighetsbranschen, framför allt i USA och Europa. Seth har även bred erfarenhet av affärsutveckling, private equity-investeringar, skuldinvesteringar och finansiering från ett stort antal fastighetsbolag och fastighetsslag. Tidigare anställningar inkluderar ledande positioner på Advanced Capital’s Real Estate Fund, UBS Investment Bank, Hypo Real Estate, Lehman Brothers International, Credit Suisse och GE Capital. Seth har varit aktivt involverad i Urban Land Institute Europe – interim CEO 2015 och tidigare medlem av ”European Executive Committee” respektive ”Global Audit Committee”.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Stendörren och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Innehav: 20 000 B-aktier.

thumbnail

Joakim Rubin

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren sedan 2024. Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Född 1960.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Partner på EQT Partners AB, Public Value, och styrelseledamot i Storytel AB (publ).

Arbetslivserfarenhet: Joakim Rubin har lång erfarenhet av kapitalmarknadsfrågor och arbete i en noterad miljö. Han var tidigare partner på Zeres Capital som han grundade år 2013. Dessförinnan var han Senior Partner på CapMan och ansvarig för dess Public Market Fund. Under perioden 1995 – 2008 hade Joakim Rubin flertalet ledande positioner inom avdelningen för Investment Bankning på Handelsbanken Capital markets, senast som chef för Corporate Finance. Joakim Rubin har tidigare varit styrelseledamot i AFRY AB, Nobia, Intrum Justitia, Proffice, B&B Tools, Sanitec, Capio, Hoist Finance, Cramo och Adapteo.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Stendörren och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Innehav: Inget.

stendorren-helena-levander-people

Helena Levander

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2017. Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1957.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Factoringgruppen AB och Caroline Svedbom AB och styrelseledamot i Rejlers AB, Occlutech AG och Cinclus Pharma AB.

Arbetslivserfarenhet: Flerårig erfarenhet från olika operativa roller inom finans- och aktiemarknad, samt styrelseerfarenhet från flera börsnoterade, statliga och privata bolag och finansbolag. Grundare av Nordic Investor Services AB, vilket 2021 köptes upp av Institutional Shareholder Services (ISS). Tidigare även verksam inom Neonet AB, Odin Förvaltning, Nordea Asset Management och SEB Asset Management.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Stendörren och dess bolagsledning och till större aktieägare.

Innehav: 5 000 B-aktier.

stendorren-carl-mork-people

Carl Mörk

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren sedan 2016. Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Född 1969.

Utbildning: Civilingenjör från KTH och MSc i fastighetsfinansiering från London School of Economics.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande och verksam i Altira AB samt styrelseledamot i ett flertal av Altiras portföljbolag.

Arbetslivserfarenhet: Drygt 30 års erfarenhet av fastighetstransaktioner och fastighetsförvaltning i Sverige och i Europa. Tidigare verksam inom bl.a. Securum, som analytiker på Parkes & Co och som ansvarig för nordisk Asset Management på Doughty Hanson & Co. Grundade Altira 2003.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Stendörren och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Innehav: Altira AB, ett till Carl Mörk närstående bolag, äger 500 000 A-aktier och 2 400 000 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ). Därutöver innehar Carl Mörk, tillsammans med närstående, 20 000 B-aktier.

thumbnail

Roniek Bannink

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren sedan 2024.

Född 1979.

Utbildning: BA (Hons) i Business Administration från Greenwich University, London.

Övriga nuvarande befattningar: Senior Director på EQT Exeter, baserad i Amsterdam, Nederländerna.

Arbetslivserfarenhet: Roniek Bannink har 19 års erfarenhet från fastighetssektorn och har investerat i och förvaltat fastighetsportföljer för globala institutionella investerare. Hon tillträdde sin roll på EQT Exeter år 2016. Under åren 2013 – 2016 var hon Investment Manager för Norra Europa på SEGRO i Düsseldorf, Tyskland. Dessförinnan arbetade hon på Cushman & Wakefield i London.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Stendörren och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Innehav: Inget.

stendörren-andreas-philipson-people

Andreas Philipson

Styrelseordförande

Styrelseordförande i Stendörren sedan 4 februari 2022. Ordförande i ersättningsutskottet. Andreas var även styrelseledamot i bolaget under perioden 2016 – 4 februari 2022.

Född 1958.

Utbildning: Civilingenjör, väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Andreas är grundare och styrelsemedlem i TAM Group AB samt styrelseledamot i Besqab AB och i dotterbolag inom TAM Group.

Arbetslivserfarenhet: Andreas har drygt 30 års erfarenhet av ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen. Han har tidigare bland annat varit VD och styrelsemedlem i Catena AB, VD för Temaplan AB samt Fastighetsdirektör på Näckebro AB. Andreas har under sin karriär deltagit i flera stora projekt med internationella fastighetsinvesterare som framgångsrikt valt att göra fastighetsinvesteringar i Sverige.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Stendörren och dess bolagsledning och till större aktieägare.

Innehav: 2 000 B-aktier.

 

stendorren-helena-levander-people

Helena Levander

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2017. Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1957.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Factoringgruppen AB och Caroline Svedbom AB och styrelseledamot i Rejlers AB, Occlutech AG och Cinclus Pharma AB.

Arbetslivserfarenhet: Flerårig erfarenhet från olika operativa roller inom finans- och aktiemarknad, samt styrelseerfarenhet från flera börsnoterade, statliga och privata bolag och finansbolag. Grundare av Nordic Investor Services AB, vilket 2021 köptes upp av Institutional Shareholder Services (ISS). Tidigare även verksam inom Neonet AB, Odin Förvaltning, Nordea Asset Management och SEB Asset Management.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Stendörren och dess bolagsledning och till större aktieägare.

Innehav: 5 000 B-aktier.

stendorren-seth-liberman-people

Seth Lieberman

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren sedan 2014. Seth var även styrelseordförande i Stendörren under perioderna 2014 – 23 maj 2018 och 23 januari 2019 – 22 januari 2020.

Född 1961.

Utbildning: B.A. in Economics från Tufts University, USA.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Kvalitena AB (publ) och i flertalet av Kvalitenas portföljbolag, inklusive Choki AB och Svenskt Industriflyg AB. Seth är också medlem i EQT Real Estate Funds I & II:s Investment Advisory Committees.

Arbetslivserfarenhet: Seth har internationell erfarenhet från fastighetsbranschen, framför allt i USA och Europa. Seth har även bred erfarenhet av affärsutveckling, private equity-investeringar, skuldinvesteringar och finansiering från ett stort antal fastighetsbolag och fastighetsslag. Tidigare anställningar inkluderar ledande positioner på Advanced Capital’s Real Estate Fund, UBS Investment Bank, Hypo Real Estate, Lehman Brothers International, Credit Suisse och GE Capital. Seth har varit aktivt involverad i Urban Land Institute Europe – interim CEO 2015 och tidigare medlem av ”European Executive Committee” respektive ”Global Audit Committee”.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Stendörren och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Innehav: 20 000 B-aktier.

stendorren-carl-mork-people

Carl Mörk

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren sedan 2016. Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Född 1969.

Utbildning: Civilingenjör från KTH och MSc i fastighetsfinansiering från London School of Economics.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande och verksam i Altira AB samt styrelseledamot i ett flertal av Altiras portföljbolag.

Arbetslivserfarenhet: Drygt 30 års erfarenhet av fastighetstransaktioner och fastighetsförvaltning i Sverige och i Europa. Tidigare verksam inom bl.a. Securum, som analytiker på Parkes & Co och som ansvarig för nordisk Asset Management på Doughty Hanson & Co. Grundade Altira 2003.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Stendörren och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Innehav: Altira AB, ett till Carl Mörk närstående bolag, äger 500 000 A-aktier och 2 400 000 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ). Därutöver innehar Carl Mörk, tillsammans med närstående, 20 000 B-aktier.

thumbnail

Joakim Rubin

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren sedan 2024. Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Född 1960.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Partner på EQT Partners AB, Public Value, och styrelseledamot i Storytel AB (publ).

Arbetslivserfarenhet: Joakim Rubin har lång erfarenhet av kapitalmarknadsfrågor och arbete i en noterad miljö. Han var tidigare partner på Zeres Capital som han grundade år 2013. Dessförinnan var han Senior Partner på CapMan och ansvarig för dess Public Market Fund. Under perioden 1995 – 2008 hade Joakim Rubin flertalet ledande positioner inom avdelningen för Investment Bankning på Handelsbanken Capital markets, senast som chef för Corporate Finance. Joakim Rubin har tidigare varit styrelseledamot i AFRY AB, Nobia, Intrum Justitia, Proffice, B&B Tools, Sanitec, Capio, Hoist Finance, Cramo och Adapteo.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Stendörren och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Innehav: Inget.

thumbnail

Roniek Bannink

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren sedan 2024.

Född 1979.

Utbildning: BA (Hons) i Business Administration från Greenwich University, London.

Övriga nuvarande befattningar: Senior Director på EQT Exeter, baserad i Amsterdam, Nederländerna.

Arbetslivserfarenhet: Roniek Bannink har 19 års erfarenhet från fastighetssektorn och har investerat i och förvaltat fastighetsportföljer för globala institutionella investerare. Hon tillträdde sin roll på EQT Exeter år 2016. Under åren 2013 – 2016 var hon Investment Manager för Norra Europa på SEGRO i Düsseldorf, Tyskland. Dessförinnan arbetade hon på Cushman & Wakefield i London.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Stendörren och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Innehav: Inget.