Skip to content

Styrelse

Enligt Stendörren Fastigheter AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Vid årsstämman den 23 maj 2023 valdes sex ordinarie styrelseledamöter.
stendörren-andreas-philipson-people

Andreas Philipson

Styrelseordförande

Styrelseordförande i Stendörren sedan 4 februari 2022. Ordförande i ersättningsutskottet. Andreas var även styrelseledamot i bolaget under perioden 2016 – 4 februari 2022.

Född 1958.

Utbildning: Civilingenjör, väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Andreas är grundare och styrelsemedlem i TAM Group AB samt styrelseledamot i Besqab AB och i dotterbolag inom TAM Group.

Arbetslivserfarenhet: Andreas har drygt 30 års erfarenhet av ledande befattningar i bygg och fastighetsbranschen. Han har tidigare bland annat varit VD och styrelsemedlem i Catena AB, VD för Temaplan AB samt Fastighetsdirektör på Näckebro AB. Andreas har under sin karriär deltagit i flera stora projekt med internationella fastighetsinvesterare som framgångsrikt valt att göra fastighetsinvesteringar i Sverige.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning och till större aktieägare.

Andreas innehar 2000 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

stendorren-seth-liberman-people

Seth Lieberman

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter sedan 2014. Seth var även styrelseordförande i Stendörren Fastigheter AB under perioderna 2014 – 23 maj 2018 och 23 januari 2019 – 22 januari 2020.

Född 1961.

Utbildning: B.A. in Economics från Tufts University, USA.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Kvalitena AB (publ) och i flertalet av Kvalitenas portföljbolag inklusive Huski Chocolate och Svenskt Industriflyg AB. Seth är också medlem i EQT Real Estate Funds I & II:s Investment Advisory Committees och styrelseledamot i Maha Energy AB.

Arbetslivserfarenhet: Seth har internationell erfarenhet från fastighetsbranschen, framför allt i USA och Europa. Seth har även bred erfarenhet av affärsutveckling, private equity-investeringar, skuldinvesteringar och finansiering från ett stort antal fastighetsbolag och fastighetsslag. Tidigare anställningar inkluderar ledande positioner på Advanced Capital’s Real Estate Fund, UBS Investment Bank, Hypo Real Estate, Lehman Brothers International, Credit Suisse och GE Capital. Seth har varit aktivt involverad i Urban Land Institute Europe – interim CEO 2015 och tidigare medlem av ”European Executive Committee” respektive ”Global Audit Committee”.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Seth innehar 20 000 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

stendorren-henrik-orrbeck-people

Henrik Orrbeck

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2019. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född 1976.

Utbildning: Master of Science in management and administrative science från University of Texas och magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Jönköping.

Övriga nuvarande befattningar: Partner på EQT Real Estate. Henrik är styrelseordförande i Stendörren Real Estate AB, Hönsfodret Investment AB, Hönsfodret Bygg AB och Förvaltningsaktiebolaget Svenska Verksamhetsfastigheter med därtill hörande dotterbolag. Henrik är också styrelseledamot i Maiden Lane Holdings AB.

Arbetslivserfarenhet: Henrik har tidigare arbetat för The Carlyle Group och General Electric.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter AB (publ) och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Henrik innehar inga aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

stendorren-helena-levander-people

Helena Levander

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2017. Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1957.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Factoringgruppen AB, Caroline Svedbom AB och styrelseledamot i Rejlers AB, Occlutech AG och Cinclus Pharma AB.

Arbetslivserfarenhet: Flerårig erfarenhet från olika operativa roller inom finans- och aktiemarknad, samt styrelseerfarenhet från flera börsnoterade, statliga och privata bolag och finansbolag. Grundare av Nordic Investor Services AB. Tidigare även verksam inom Neonet AB, Odin Förvaltning, Nordea Asset Management och SEB Asset Management.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning och till större aktieägare.

Helena innehar 3 000 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

stendorren-carl-mork-people

Carl Mörk

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2016. Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Född 1969.

Utbildning: Civilingenjör från KTH och MSc i fastighetsfinansiering från London School of Economics.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande och verksam i Altira AB.

Arbetslivserfarenhet: Mer än 30 års erfarenhet av fastighetstransaktioner och fastighetsförvaltning i Sverige och i Europa. Tidigare verksam inom bl.a. Securum, som analytiker på Parkes & Co och som ansvarig för nordisk Asset Management på Doughty Hanson & Co. Grundade Altira 2003.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Altira AB, ett till Carl Mörk närstående bolag, äger 500 000 A-aktier och 2 200 000 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ). Därutöver innehar Carl Mörk, tillsammans med närstående, 20 000 B-aktier.

stendorren-nisha-raghavan-people

Nisha Raghavan

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2020. Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1974.

Utbildning: Nisha har en Bachelor of Commerce från Madras universitet och är även medlem av Indiens Institute of Chartered Accountants samt Englands och Wales Association of Taxation Technicians.

Övriga nuvarande befattningar: Nisha är global COO för Actic.

Arbetslivserfarenhet: Nisha har över 20 års erfarenhet från fastighetssektorn. Hon var fram tills februari 2023 global COO för EQT Exeter. Innan dess var hon direktör för Clearbell Capital LLP, en fastighetsfondsförvaltare baserad i Storbritannien, och hade dessförinnan liknande roller på Pears Global Real Estate Investors och Delancey Real Estate Asset Management.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning, men inte till större aktieägare.

Nisha innehar inga aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

stendörren-andreas-philipson-people

Andreas Philipson

Styrelseordförande

Styrelseordförande i Stendörren sedan 4 februari 2022. Ordförande i ersättningsutskottet. Andreas var även styrelseledamot i bolaget under perioden 2016 – 4 februari 2022.

Född 1958.

Utbildning: Civilingenjör, väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Andreas är grundare och styrelsemedlem i TAM Group AB samt styrelseledamot i Besqab AB och i dotterbolag inom TAM Group.

Arbetslivserfarenhet: Andreas har drygt 30 års erfarenhet av ledande befattningar i bygg och fastighetsbranschen. Han har tidigare bland annat varit VD och styrelsemedlem i Catena AB, VD för Temaplan AB samt Fastighetsdirektör på Näckebro AB. Andreas har under sin karriär deltagit i flera stora projekt med internationella fastighetsinvesterare som framgångsrikt valt att göra fastighetsinvesteringar i Sverige.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning och till större aktieägare.

Andreas innehar 2000 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

stendorren-helena-levander-people

Helena Levander

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2017. Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1957.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Factoringgruppen AB, Caroline Svedbom AB och styrelseledamot i Rejlers AB, Occlutech AG och Cinclus Pharma AB.

Arbetslivserfarenhet: Flerårig erfarenhet från olika operativa roller inom finans- och aktiemarknad, samt styrelseerfarenhet från flera börsnoterade, statliga och privata bolag och finansbolag. Grundare av Nordic Investor Services AB. Tidigare även verksam inom Neonet AB, Odin Förvaltning, Nordea Asset Management och SEB Asset Management.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning och till större aktieägare.

Helena innehar 3 000 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

stendorren-seth-liberman-people

Seth Lieberman

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter sedan 2014. Seth var även styrelseordförande i Stendörren Fastigheter AB under perioderna 2014 – 23 maj 2018 och 23 januari 2019 – 22 januari 2020.

Född 1961.

Utbildning: B.A. in Economics från Tufts University, USA.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Kvalitena AB (publ) och i flertalet av Kvalitenas portföljbolag inklusive Huski Chocolate och Svenskt Industriflyg AB. Seth är också medlem i EQT Real Estate Funds I & II:s Investment Advisory Committees och styrelseledamot i Maha Energy AB.

Arbetslivserfarenhet: Seth har internationell erfarenhet från fastighetsbranschen, framför allt i USA och Europa. Seth har även bred erfarenhet av affärsutveckling, private equity-investeringar, skuldinvesteringar och finansiering från ett stort antal fastighetsbolag och fastighetsslag. Tidigare anställningar inkluderar ledande positioner på Advanced Capital’s Real Estate Fund, UBS Investment Bank, Hypo Real Estate, Lehman Brothers International, Credit Suisse och GE Capital. Seth har varit aktivt involverad i Urban Land Institute Europe – interim CEO 2015 och tidigare medlem av ”European Executive Committee” respektive ”Global Audit Committee”.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Seth innehar 20 000 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

stendorren-carl-mork-people

Carl Mörk

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2016. Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Född 1969.

Utbildning: Civilingenjör från KTH och MSc i fastighetsfinansiering från London School of Economics.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande och verksam i Altira AB.

Arbetslivserfarenhet: Mer än 30 års erfarenhet av fastighetstransaktioner och fastighetsförvaltning i Sverige och i Europa. Tidigare verksam inom bl.a. Securum, som analytiker på Parkes & Co och som ansvarig för nordisk Asset Management på Doughty Hanson & Co. Grundade Altira 2003.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Altira AB, ett till Carl Mörk närstående bolag, äger 500 000 A-aktier och 2 200 000 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ). Därutöver innehar Carl Mörk, tillsammans med närstående, 20 000 B-aktier.

stendorren-henrik-orrbeck-people

Henrik Orrbeck

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2019. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född 1976.

Utbildning: Master of Science in management and administrative science från University of Texas och magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Jönköping.

Övriga nuvarande befattningar: Partner på EQT Real Estate. Henrik är styrelseordförande i Stendörren Real Estate AB, Hönsfodret Investment AB, Hönsfodret Bygg AB och Förvaltningsaktiebolaget Svenska Verksamhetsfastigheter med därtill hörande dotterbolag. Henrik är också styrelseledamot i Maiden Lane Holdings AB.

Arbetslivserfarenhet: Henrik har tidigare arbetat för The Carlyle Group och General Electric.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter AB (publ) och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Henrik innehar inga aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

stendorren-nisha-raghavan-people

Nisha Raghavan

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2020. Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1974.

Utbildning: Nisha har en Bachelor of Commerce från Madras universitet och är även medlem av Indiens Institute of Chartered Accountants samt Englands och Wales Association of Taxation Technicians.

Övriga nuvarande befattningar: Nisha är global COO för Actic.

Arbetslivserfarenhet: Nisha har över 20 års erfarenhet från fastighetssektorn. Hon var fram tills februari 2023 global COO för EQT Exeter. Innan dess var hon direktör för Clearbell Capital LLP, en fastighetsfondsförvaltare baserad i Storbritannien, och hade dessförinnan liknande roller på Pears Global Real Estate Investors och Delancey Real Estate Asset Management.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning, men inte till större aktieägare.

Nisha innehar inga aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).