Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren förvärvar två industri- och lagerfastigheter för 62 miljoner kronor

Pressmeddelande

3 juli 2024

 

Stendörren Fastigheter AB (publ) har i två separata transaktioner förvärvat industri- och lagerfastigheterna Skyttbrink 46 i Botkyrka och Lyftkranen 3 i Södertälje från privata säljare. Totalt överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 62 miljoner kronor. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 3 235 kvadratmeter och båda fastigheterna är fullt uthyrda.

Tillträde till Lyftkranen 3 beräknas ske den 30 augusti 2024 medan Skyttbrink 46 redan har tillträtts. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:    

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se 
 

 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner.  Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

 

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.