Anders Nilsson

Anders Nilsson

Förvaltningschef, vice VD

anders.nilsson@stendorren.se

08-518 331 00

Anders är förvaltningschef och vice verkställande direktör på Stendörren Fastigheter sedan 2020.

Född 1967.

Utbildning: Anders är utbildad Civilingenjör, Lantmäterilinjen med inriktning Fastighetsekonomi och förvaltning, Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Anders kommer närmast från egen konsultverksamhet. Dessförinnan arbetade Anders som Region VD inom Castellum och medlem i koncernledningen. Andra roller Anders haft inom Castellum är VD Fastighets AB Brostaden och Affärsområdeschef. Erfarenheterna inom fastighetsbranschen är dryga 25 år varav merparten från ledande befattningar.

Anders innehar 95 000 teckningsoptioner i Stendörren Fastigheter AB (publ).

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support