Helena Levander - Stendörren

Helena Levander

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2017. Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1957.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Factoringgruppen AB, Caroline Svedbom AB och styrelseledamot i Rejlers AB, Occlutech AG och Cinclus Pharma AB.

Arbetslivserfarenhet: Flerårig erfarenhet från olika operativa roller inom finans- och aktiemarknad, samt styrelseerfarenhet från flera börsnoterade, statliga och privata bolag och finansbolag. Grundare av Nordic Investor Services AB. Tidigare även verksam inom Neonet AB, Odin Förvaltning, Nordea Asset Management och SEB Asset Management.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning och till större aktieägare.

Helena innehar 3 000 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support