Maria Jonsson

Utvecklingschef

maria.jonsson@stendorren.se

08-518 331 13

Maria är Utvecklingschef på Stendörren Fastigheter sedan 2020.

Född 1974.

Utbildning: Maria är utbildad Civilingenjör, Lantmäterilinjen med inriktning Fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Maria har tidigare arbetat som Projektutvecklingschef i Region Stockholm-Norr på börsnoterade fastighetsbolaget Castellum. Andra roller Maria haft inom Castellum är Fastighetsutvecklingschef, Fastighetschef, tf Verksamhetsutvecklingschef och tf Region VD. Erfarenheterna från drygt 20 år i olika roller omfattar utveckling av fastigheter och nya projekt, förvaltning, uthyrning, fastighetsförvärv samt ledningsgruppsarbete.

Maria innehar tillsammans med närstående 1 600 B-aktier och 9 000 teckningsoptioner i Stendörren Fastigheter AB (publ).

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support