Skip to content

Kontorslokal om ca 321 kvm med öppenplanlösming uthyres!

Kontorslokal om ca 321 kvm med öppenplanlösning uthyres! Kontoren är belägen på plan 2 och access in till lokalen sker via trapphus eller Hiss. Lokalen är idag en råyta och blivande hyresgäst har möjlighet att påverka planlösningen efter eget behov. Lokalen kan även användas som lättlager för förvaring.

För mer info kontakta ansvarig uthyrare
Gino Ghasemi 0701447732

  • Omgivning

    Fastigheten är belägen i den nordvästra delen av Brunna industriområde, intill det område som nyligen döpts till Stockholm Väst Industriområde i anslutning till E18. Omkringliggande bebyggelse utgörs främst av nybyggda logistikfastigheter eller mindre industrifastigheter.

  • Kommunikation

    Ligger ca 32 min med bil från centrala Stockholm via E18 norrut.

Här finns fastigheten