Skip to content

Stockholm Syd

I Almnäs, en del av Stockholm Syd, äger Stendörren 180 000 kvm planlagd mark med möjlighet att utveckla totalt 80 000 kvm modern logistik och lätt industri. Här pågår arbetet med att utveckla fastigheter med fokus på funktion och hållbarhet i ett av Stockholms bästa och mest expansiva logistiklägen.

 • Projektet

  I Almnäs – Stockholm Syd bygger Stendörren logistikbyggnader och byggnader för lätt industri. Vi erbjuder moderna, effektiva och hållbara lokaler från ca 350 kvm till ca 25 000 kvm och byggnation sker både spekulativt med snabb inflyttning men också kundanpassat. Utbyggnaden sker i flera etapper.

 • Området

  Almnäs är beläget strax sydväst om Södertälje i direkt anslutning till E20 och bara några få kilometer från E4. Här finns redan flera stora logistikaktörer och mindre verksamheter etablerade. Almnäs erbjuder hållbara transportslag genom sin närhet till Södertälje hamn där omlastning kan ske till både båt och järnväg. Detta innebär goda förutsättningar för etablering av ”last mile”-verksamheter med närhet till Stockholm och Mälardalen.

 • Lokalerna

  Området utvecklas i flera etapper med lokaler för logistik-, produktions- och lättindustriändamål. Lokalstorlekarna varierar och börjar på cirka 350 kvm upp till cirka 25 000 kvm. Det kommer finnas nyproducerade lokaler, med snabb inflyttning, men även möjlighet att anpassa byggnader i tidigt skede.

  Under andra kvartalet 2023 färdigställdes den första etappen i utbyggnaden av området – en logistikbyggnad om ca 11 900 kvm. Byggnaden är miljöcertifierad enligt BREEAM och är försedd med solceller. Byggnaden är fullt uthyrd. Stendörren planerar nu för nästa etapp av logistik vilken omfattar en byggnad om ca 15 000–17 000 kvm med logistiklokaler för mellan 1–4 hyresgäster. Ytterligare möjligheter för nyproduktion av logistik finns i området.

  Under kvartal två 2024 startade byggnation av en lättindustribyggnad om ca 2 300 kvm. Byggnaden har generösa markytor i anslutning till lokalerna och är förberedd att delas till tre kunder. Under 2023 och inledningen av 2024 färdigställdes två lättindustribyggnader av samma slag. Båda byggnaderna är fullt uthyrda. De certifieras enligt BREEAM och är försedda med solceller.

Här finns projektet