Skip to content

Brunna

Stendörren äger och förvaltar sex fastigheter i Brunna som är helt eller delvis bebyggda. Stendörren utvecklar nya byggnader för att möta efterfrågan på verksamhetsanpassade lokaler i det utmärkta logistikläget.

 • Projektet

  Det attraktiva logistikläget i Brunna fortsätter att utvecklas genom expansion av obebyggd mark och genom flera stora aktörers etablering i området. Stendörren har flera pågående projekt med stor möjlighet till variation och anpassning efter hyresgästens behov. Byggnaderna miljöcertifieras och nyttjar både bergvärme och solenergi.

 • Området

  Brunna är ett väletablerat logistikområde med sitt strategiska geografiska läge invid E18 i Upplands-Bro, 30 kilometer från Stockholm City och 30 minuter från både Arlanda och Bromma Flygplats. Läget innebär effektiva distributionsvägar till Stockholm, Mälardalen och resten av landet och förbindelserna kommer förbättras ytterligare när Förbifart Stockholm står färdig. Området nås enkelt med bil och från närmaste pendelstationen Kungsängen utgår flera busslinjer till området.

 • Lokalerna

  På fastigheten Viby 19:30, invid E18 planerar Stendörren att uppföra en lätt industribyggnad om ca 1 200 kvm för en redan kontrakterad kund.

  På fastigheten Viby 19:66 på Symmetrivägen planerar Stendörren för att byggstarta en logistikbyggnad om ca 5 200 kvm. Byggnaden är möjlig att dela till två kunder och håller en hög hållbarhetsprestanda.

  På samma fastighet har Stendörren tidigare uppfört en logistikbyggnad om ca 5 800 kvm med tillhörande rangerytor. Fastigheten certifieras enligt BREEAM, är försedd med solceller, försörjs med bergvärme och har därmed en hög energiprestanda. Byggnaden färdigställdes under andra kvartalet 2023 och är fullt uthyrd.

Här finns projektet