Skip to content

Danmark

Stendörren äger tio fastigheter i Köpenhamnsregionen som är helt eller delvis bebyggda.

  • Projektet

    Under första kvartalet 2024 startade en tillbyggnation av fastigheten Svavelhöjvej 17 i Egedal. Tillbyggnaden är om ca 3 300 kvm och är en expansion för befintlig hyresgäst i byggnaden. Projektet beräknas färdigställas i slutet av 2024.

  • Området

    Fastigheten ligger i Ölstykke, Egedal kommun, ca 35 km nordväst om centrala Köpenhamn. Runtom fastigheten finns primärt industriverksamheter samt även bostäder i närområdet.

  • Lokalerna

    Lokalerna används för industriändamål och lagerhantering.

Här finns projektet