Skip to content

GreenHub, Bro

GreenHub Bro är ett 1,4 miljoner kvm stort markområde strategiskt beläget cirka 30 minuter från Stockholms city. Här förvaltar och utvecklar Stendörren Fastigheter lager, logistik- och verksamhetslokaler väl anpassade efter just ditt företags önskemål och förutsättningar.  Befintlig anläggning om ca 129 000 kvm som idag inrymmer Coops centrallager förhyrs från och med oktober 2024 av Fortifikationsverket.

 • Projektet

  Nu utvecklas moderna och hållbara lättindustrilokaler, där stora möjligheter ges att påverka utformningen för optimal effektivitet och trivsel. I en första etapp har bygglov erhållits för två byggnader om tillsammans 6 500 kvm. De nyproducerade lättindustribyggnaderna erbjuder lokaler från 500 kvm upp till ca 5000 kvm. Möjlighet finns att  att förhyra en egen byggnad om så önskas. De generösa markytorna skapar goda förutsättningar till effektiva uppställnings- och rangerytor. Det strategiska läget i Mälardalen med närhet till Stockholm tillsammans med den goda tillgången på uppställning- och rangerytor skapar goda förutsättningar för många olika typer av verksamheter.

  Inom området finns totalt ca 400 000 kvm byggrätt vilket medger ytterligare möjligheter att bygga nytt för fler verksamheter.

 • Området

  GreenHub Bro ligger strategiskt rätt i Stockholm-Mälardalen. Utöver järnvägsanslutning till Mälarbanan är GreenHub Bro dessutom länkat till vägnät i alla väderstreck och ger därmed god möjlighet till distribution till städer i såväl Sverige som i övriga Norden. Buss 555 stannar i området och tar pendlare till Kungsängens station där de kan resa vidare med pendeltåg.

 • Lokalerna

  De nyproducerade lättindustribyggnaderna erbjuder lokaler från 500 kvm upp till ca 5 000 kvm. Möjlighet finns att förhyra en egen byggnad om så önskas. De generösa markytorna skapar goda förutsättningar till effektiva uppställnings- och rangerytor. Den omfattande markarealen planlagd för industriändamål innebär stora möjligheter att i ytterligare etapper utveckla mer lokaler för verksamhetsändamål.

Här finns projektet