Skip to content

Högdalen, Stockholm

Med sitt attraktiva läge är Högdalen ett av Stockholms mest populära verksamhetsområden. Stendörren äger här ett flertal fastigheter och driver såväl ombyggnads- som nyproduktionsprojekt.

 • Projektet

  Stendörren utvecklar och uppgraderar kontinuerligt beståndet i Högdalens verksamhetsområde med såväl ombyggnationer som nyproduktion. Fastigheterna i beståndet är generellt väl lämpade för sitt ändamål med smidiga logistiklösningar, bra lastningsmöjligheter och generösa markytor. För närvarande pågår ett större ombyggnadsprojekt på Filmremsan 2, Stallarholmsvägen 48. Under 2025 planeras nyproduktion på fastigheten Fotocellen 5, Selaövägen 4.

 • Området

  Högdalens verksamhetsområde har ett mycket attraktivt läge i hjärtat av söderort med utmärkta förbindelser till både väg 73 och E4/E20. Utmärkande är även de mkt goda kollektivtrafikförbindelserna med tunnelbana och buss. Stora investeringar sker i området kopplat till SL:s tunnelbanedepå och sedan tidigare finns Stockholm Exergi etablerat med ett kraftvärmeverk som producerar fjärrvärme och el.
  Högdalen är ett av 10 utpekade verksamhetsområden i Stadens strategidokument att kvarstå som verksamhetsområden. Detta ger en långsiktig trygghet för fastighetsägare och företagare som saknas på många andra platser.

 • Lokalerna

  Stendörren kan i området utveckla befintliga byggnader med moderna lokaler för lager-, produktions- och lättindustriändamål. Till sommaren 2024 erbjuds nyrenoverade ytor i toppskick och med mkt god tillgänglighet på fastigheten Filmremsan 2. Lokaler från ca 600 kvm till 2 400 kvm.

Här finns projektet