Skip to content

Kalvö, Nynäshamn

I de centrala delarna av Nynäshamn, nära hamnen, pendeltåg och centrum, äger Stendörren fastigheten Kalvö 1:24. Här pågår arbete med att utveckla både befintlig byggnad och möjligheter till nyproduktion.

  • Projektet

    Stendörren utvecklar fastigheten med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Ny bebyggelse ska harmonisera med platsen och erbjuda Nynäshamns företag verksamhetsanpassade lokaler. Utbyggnation kommer ske i flera etapper.

  • Området

    Nynäshamn är beläget ca 50 minuter från Stockholm och nås med både bil, båt och järnväg. Det finns flertalet färjeförbindelser med Gotland, Polen, Lettland, Finland och Tyskland.

  • Lokalerna

    Här pågår arbete med att utveckla fastigheten och dess generösa markområden. Fastigheten lämpar sig väl för dels företag inom produktion och dels för verksamheter inom lätt industri och lager.

Här finns projektet