Skip to content

Librobäck

I Librobäck Uppsala utvecklar Stendörren effektiva och moderna verksamhetslokaler i attraktiva storlekar.

  • Projektet

    Stendörren erbjuder nyproducerade verksamhetslokaler för företag med behov av mindre till medelstora lokaler för lager eller enklare produktion i ett attraktivt läge med närhet till Uppsalas stadskärna. Lokalerna har utvecklats med en hög grad av flexibilitet med syfte att möta förändrade behov hos våra hyresgäster. Byggnaden färdigställdes kvartal fyra 2023.

  • Området

    Studentstaden Uppsala med omnejd utgör en attraktiv och expansiv marknad med ett starkt lokalt näringsliv där industrierna successivt flyttar ut från staden för att göra plats för bostäder. Librobäck är ett väletablerat och expansivt industriområde beläget strax nordväst om stadskärnan. Området präglas redan idag av väl utvecklad småskalig industriverksamhet och fortsätter att utvecklas. Kommunikationerna från stadskärnan och Uppsala Centralstation är goda med både bil och buss, alternativt med cykel då cykelväg passerar i nära anslutning till området. Fastigheten kommer att erbjuda bil- och cykelparkering på egen mark. Området erbjuder utmärkta förutsättningar för små och medelstora företag med behov av lokaler för lagerverksamhet eller enklare produktion.

  • Lokalerna

    Den nya byggnaden omfattar totalt ca 2 300 kvm och erbjuder 6 lokaler från ca 300 kvm men kan kombineras till större enheter. Varje lokal är försedd med en generös markport och hög golvbärighet skapar möjlighet för lagring även av tyngre gods. Fri takhöjd om åtta meter möjliggör entresolvåningar vilka kan anpassas till kontor eller personalutrymmen. Den nya byggnaden miljöcertifieras enligt BREEAM.

Här finns projektet