Skip to content

Romberga

I Myranområdet i centrala Enköping utvecklar Stendörren nya attraktiva verksamhetslokaler.

  • Projektet

    Stendörren utvecklar nya verksamhetslokaler för ett dynamiskt näringsliv som en del i den hållbara stadsdelen Myranområdet.

  • Området

    Romberga ligger centralt beläget i Enköping med mindre än 400 m till centralstationen och mycket god access till E18.

  • Lokalerna

    Stendörren planerar att uppföra en ny byggnad om ca 2 600 kvm med möjlighet till lokaler för ett flertal kunder. Gården möjliggör för såväl lastning och lossning som besöksparkering.

Här finns projektet