Skip to content

Stenvreten

Stendörren äger och förvaltar flertalet fastigheter i Stenvretens attraktiva verksamhetsområde.

 • Projektet

  Stendörren utvecklar kontinuerligt befintligt bestånd samt erbjuder möjlighet till nyproduktion för att möta efterfrågan på verksamhetsanpassade lokaler i ett mycket bra läge. Fastigheterna i beståndet är generellt väl lämpade för sitt ändamål med smidiga logistiklösningar, bra lastningsmöjligheter och generösa markytor. För närvarande pågår utvecklingsarbete främst med fastigheterna Stenvreten 7:74 (Gnejsgatan 8a) och Stenvreten 8:37 (Varggatan 25a).

  Inom Stenvreten 7:74 planeras för utveckling av verksamhetslokaler för lager, produktion eller lättindustri.

  På fastigheten Stenvreten 8:37 uppförs nu en logistikbyggnad om cirka 9 500 kvm för hyresgästen Advania Sverige AB. Projektet har högt ställda hållbarhetsambitioner. Målsättningen är att miljöcertifiera anläggningen enligt BREEAM-SE nivå Excellent och NollCO2. Byggnaden förses med en omfattande solcellsanläggning och anläggningen med bergvärme med frikyla.

 • Området

  Stenvreten har mycket god access till E18 och en bra blandning av verksamheter, från det lokala näringslivet till globala aktörer. Stendörren har ett bemannat lokalkontor i området vilket bidrar till snabb och enkel kontakt för stora och små frågor.

 • Lokalerna

  Stendörren kan i området utveckla lokaler för lager-, produktions- och lättindustriändamål. Lokalstorlekarna kan variera och från ca 300 kvm upp till cirka 3 000 kvm.

Här finns projektet