Skip to content

Svista

I expansiva Svista verksamhetsområde strax öster om centrala Eskilstuna, invid E20, äger Stendörren flera fastigheter. Här finns även möjlighet att uppföra nya byggnader.

  • Projektet

    På fastigheten Grönsta 2:55 erbjuder Stendörren möjlighet till flexibla och funktionella lokaler för små eller medelstora verksamheter med inriktning på lager/logistik, lätt industri eller produktion. Här finns plats för företag redan etablerade i området och nya kunder som vill etablera sig i ett attraktivt läge strax utanför Eskilstunas stadskärna.

  • Området

    Svista är beläget strax öster om Eskilstuna Centrum, i nära anslutning till E 20 med goda kommunikationer även för kollektivtrafik. Det är ett väletablerat och mycket trevligt verksamhetsområde med en variation på storlek hos befintliga företag.

  • Lokalerna

    Det finns stora möjligheter att anpassa lokalerna efter behov. Detaljplanen medger generösa takhöjder och väl anpassade byggrätter med god tillgång till uppställnings och rangerytor.

Här finns projektet