Skip to content

Tagene

Stendörren äger två fastigheter i attraktivt läge, den ena bebyggd med hantverkslokaler och den andra obebyggd med möjlighet till nyproduktion.

  • Projektet

    Stendörren avser utveckla fastigheten Kärra 72:4 med moderna och flexibla lokaler för små och medelstora företag med inriktning mot lätt industri, lager och produktion.

  • Området

    Tagene är ett populärt och expansivt verksamhetsområde strax norr om centrala Göteborg strategiskt beläget invid E6.

  • Lokalerna

    Möjlighet att förhyra hela eller delar av nyproduktion från storlekar på 500 kvm och uppåt. Generösa takhöjder och bra uppställningsytor.

Här finns projektet