Skip to content

Tegelbruket

Intill befintlig handelsplats utvecklar Stendörren ett nytt område med plats för 800 bostäder och tillhörande närservice.

  • Området

    I Tegelbruket möjliggör detaljplanen utveckling av ca 800 bostäder, centrum, hotell, kontor och lagerhotell. Inom området planeras också för ett parkeringshus, torg och en strandpark.

    I en första etapp planeras två bostadskvarter om ca. 350 lägenheter och ett parkeringsgarage.

    Projektet sker i nära samarbete med Botkyrka kommun som ansvarar för utbyggnad av gator, infrastruktur och allmän platsmark.

    Området utvecklas i direkt anslutning till befintlig handelsplats.

Här finns projektet