Skip to content

Traversen 14 och 15

I de södra delarna av Stadsutvecklingsområdet Södra Häggvik driver Stendörren detaljplan för omvandling från industri till bostäder.

  • Området

    Södra Häggvik är en ny stadsdel i Sollentuna som kommer omfatta ca 4 000 bostäder. För Traversen 14 & 15 pågår just nu ett planarbete för omvandling av befintlig småindustri till ett kvarter med ca 100 bostäder och viss handel i bottenvåningen. Planarbetet ska även skapa förutsättningar för att bygga den sista etappen av Turebergs allé.

    Planarbetet sker i nära samarbete med Sollentuna kommun.

Här finns projektet