Högdalen, Stockholm

Högdalen

Stendörren äger och förvaltar åtta fastigheter i Högdalens industriområde.

PROJEKTET

Stendörren utvecklar och uppgraderar kontinuerligt beståndet i Högdalens verksamhetsområde med såväl ombyggnationer som nyproduktion. Fastigheterna i beståndet är generellt väl lämpade för sitt ändamål med smidiga logistiklösningar, bra lastningsmöjligheter och generösa markytor. För närvarande pågår utvecklingsarbete främst med fastigheterna Fotocellen 5, Selaövägen 4 och Filmremsan 2, Stallarholmsvägen 48.

OMRÅDET

Högdalens verksamhetsområde har ett mycket attraktivt läge i hjärtat av söderort med utmärkta förbindelser till både väg 73 och E4/E20. Utmärkande är även de mkt goda kollektivtrafikförbindelserna med tunnelbana och buss. Stora investeringar sker i området kopplat till SL:s tunnelbanedepå och sedan tidigare finns Stockholm Exergi etablerat med ett kraftvärmeverk som producerar fjärrvärme och el.

Högdalen är ett av 10 utpekade verksamhetsområden i Stadens strategidokument att kvarstå som verksamhetsområden. Detta ger en långsiktig trygghet för fastighetsägare och företagare som saknas på många andra platser. Stendörren har ett bemannat lokalkontor i området vilket bidrar till snabb och enkel kontakt för stora och små frågor.

LOKALERNA

Stendörren kan i området utveckla befintliga byggnader med moderna lokaler för lager-, produktions- och lättindustriändamål. Större utvecklingsprojekt är planerade på Filmremsan 2 samt Fotocellen 5.

Kommande

Fakta

  • ADRESS:

    Stallarholmsvägen mfl.

  • BYGGSTART:

    Hösten 2023

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support