projekt och Fastighetsutveckling

Ett led i Stendörrens affärsmodell och portföljstrategi är att genom utveckling av fastigheter
skapa ökat fastighetsvärde, avkastning och tillväxt. Vi arbetar aktivt med att förädla och
utveckla fastigheter i det geografiska fokusområdet, Storstockholm och Mälardalen.

Läs hela kapitlet

fastighetsförädling

Stendörrens fastighetsförädling syftar till att ta tillvara på fastigheternas möjlighet genom att möta kundernas förändrade behov genom moderniseringar och därigenom skapa god värdeökning för bolaget. Genom att utveckla, höja kvalitén och modernisera skapas förutsättningar för bibehållna och långa kundrelationer som genererar långsiktiga kassaflöden.

nyproduktion

Stendörren arbetar aktivt med att utnyttja befintliga byggrätter och tillskapa nya. I beståndet finns idag både detaljplanelagda byggrätter och framtida byggrätter som tillskapas genom ett aktivt detaljplanearbete. Utvecklingen av byggrätter är i huvudsak kunddriven. I syfte att minska riskexponeringen tecknas långa hyresavtal innan investeringen initieras.

bostadsbyggrätter

När Stockholmsregionen växer förändras också markanvändningen i dessa områden. Detta leder till att det i många traditionella lager- och industriområden skapas ett omvandlingstryck mot bostäder. Stendörren arbetar även med att hitta omvandlingsmöjligheter i fastighetsbeståndet och långsiktigt driva processen med att ta fram nya detaljplaner för bostäder.

GreenHub Bro

representerar ett nytt, spännande steg i Stendörrens strävan att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning. En möjlighet för bolaget att, tillsammans med sina hyresgäster, utveckla framtidens hållbara produktion, distribution och logistik i Sveriges grönaste logistikcenter.

 

Läs mer på greenhub.se

STÖRRE PÅGÅENDE FÖRÄDLINGSPROJEKT

POINT NACKA – en plats att växa på

Nio minuter från Stockholms Central, alldeles intill Värmdöleden och mitt i ett av huvudstadens mest expansiva områden, ligger Point Nacka, Stendörrens första konceptfastighet. Intresset för Point Nacka har varit stort, under 2019 välkomnade Stendörren Nacka Energi som ny hyresgäst och bolaget tecknade även ett nytt 10–årigt hyresavtal med Nacka Vatten och Avfall AB.

ALFA LAVAL

Stendörren hyr idag ut 19 000 m2 till Alfa Laval Tumba AB. Ett förnyat hyresavtal har medfört förbättringar i kontorsfastigheten i form av ny yttervägg, nya fönster, nya avlopp samt förbättringar invändigt. Ett ombyggnadsprojekt som berör 740 m2 samt 1200 m2 fasadarea startade med projektering i februari 2019 och är nu i produktionsfasen. Syftet med projektet är en nöjd kund, bättre väderskydd och en modern fastighet som uppfyller dagens normer samt krav.

INFOCARE

Under vintern 2019 tecknade Stendörren ett 12 årigt hyresavtal med Infocare Service AB som är den ledande serviceleverantören av teknisk utrustning i Norden. InfoCare har över 60 serviceställen och 1 100 anställda i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Infocare levererar över 3 000 serviceordrar dagligen, inklusive onsite service, installationer, transporter och mjukvarutjänster till företag över hela Sverige.

möt våra medarbetare

Bäst med arbetet på Stendörren menar Ted är att arbetet genomsyras av en vilja och förmåga att omsätta idéer i verklighet. Att det finns en känsla av att verkligen kunna vara med och påverka. Möt Ted Mattsson, Utvecklingschef på Stendörren.

Läs hela intervjun

Våra Point Hus

Pointhusen syftar till att erbjuda lätt industrin verksamhetslokaler som kan samla den praktiska kapaciteten av lager och lätt industri och samtidigt erbjuda moderna kontor och showroom.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support