Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren avyttrar industri- och lagerfastighet i Botkyrka för 202 miljoner kronor till Trafikverket

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag, via dotterbolag, avyttrat industri- och lagerfastigheten Botkyrka Varvet 1 till Trafikverket mot ett vederlag om 202 miljoner kronor. Fastigheten har en total uthyrbar area om cirka 14 825 kvadratmeter. Fastigheten kommer att beröras av Trafikverkets vägplan Tvärförbindelse Södertörn. Det överenskomna fastighetsvärdet i affären är i nivå med den senaste värderingen. Frånträde sker denna dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, Verkställande Direktör, 0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.