våra fastigheter

är väl belägna i en av Europas starkaste tillväxtregioner, Storstockholm och Mälardalen. Bolaget ser en fortsatt god tillväxtmöjlighet i området och det är därför vi vill äga, utveckla och förvärva fastigheter här med fokus på lager, lätt industri och logistik.

Läs hela kapitlet

areamässig uthyrningsgrad 88 %
ekonomisk uthyrningsgrad 88 %
Hyresintäkter ökade med 10 %

Geografisk fördelning, hyresintäkter

 • Stockholm, 31%
 • Upplands-Bro, 12%
 • Botkyrka, 7%
 • Västerås, 7%
 • Enköping, 6%
 • Täby, 5%
 • Södertälje, 4%
 • Uppsala, 4%
 • Eskilstuna, 4%
 • Nacka, 3%
 • Järfälla, 3%
 • Flen, 3%
 • Övrigt, 10%

FÖRDELNING UTHYRNINGSBAR YTA, % AV TOTAL YTA

 • Lager och logistik, 44%
 • Lätt industri, 23%
 • Kontor, 22%
 • Handel, 10%
 • Övrigt, 1%

Antal fastigheter

Marknadsvärde

Hyresintäkter

Förvaltningsresultat

våra områden

Tillväxtkurvan i Stockholm och Mälardalen där Stendörren är verksamma har pekat starkt uppåt i många år och visar inga tecken på att avta. Snarare tvärtom. Därför lägger Stendörren stor vikt på att identifiera intressanta industriområden med potential i Storstockholm och övriga Mälardalen. Fokus ligger sedan på att utveckla och förstärka närvaron i dessa områden. Det medför synergier både vad gäller förvaltning och uthyrning och möjliggör en rationell och kostnadseffektiv skötsel av fastigheterna.

stockholm

Intresset för att investera i lager-, logistik- och verksamhetslokaler var fortsatt stort under 2019.

mälardalen

Under 2019 uppgick transaktionsvolymen för lager-, logistik- och verksam-hetslokaler i regionen till 2,6 miljarder kronor, vilket är cirka 24 % högre en den genomsnittliga transaktionsvolymen under de senaste fem åren.

 

Stallarholmsvägen 27 - Bandhagen

Möt våra hyresgäster

Stockholm vatten och avfall, möter kraven från ett växande stockholm

– VÅRT JOBB ÄR ATT SE TILL att Stockholms invånare alltid har kranvatten av högsta kvalitet, ett fungerande avlopp, att de får sina sopor hämtade, kan lämna sitt farliga avfall och återvinna det de behöver. Det betyder att vi måste se till att sophanteringen och vårt drygt 540 mil långa ledningsnät för vatten och avlopp fungerar dygnet runt, året om, förklarar Christer Hafdelin, som är säkerhets- och fastighetschef.

 

Läs hela intervjun

Största hyresgästerna

 • COOP Logistics AB, 9%
 • Exploria AB, 3%
 • Åtta.45 Tryckeri AB, 2%
 • Unilever Europe BV, 2%
 • Alfa Laval Tumba AB, 2%
 • Stockholm Vatten AB, 2%
 • Bactiguard AB, 2%
 • Fuchs Lubricants Swden AB, 1%
 • Enköpings kommun, 1%
 • PostNord Sverige AB, 1%
 • Övrigt, 75%

våra 10 största hyresgäster

coop logistik

I fastigheten Nygård 2:14 i Upplands-Bro hyr Coop totalt 129 772 m2, omfattande huvudsakligen lagerlokaler samt kontor. Coops svenska huvudlager för kolonialvaror och fungerar som ett nav i företagets logistiknät.

Exploria

exploria

Exploria är Nordens ledande leverantör av event och nöjescenter för barn. Den fastighet som Exploria hyr om totalt 17 684 m2 inrymmer ett av Europas största nöjes- och upplevelsecenter.

åtta.45 tryckeri ab

Åtta.45 hyr kontors- och produktionslokaler i fastigheten Veddesta 2:53 i Järfälla om totalt 11 287 m2. Fastigheten huserar en del av maskinparken för tryckeriet samt kontorsyta för administrativt arbete.

Unilever europe b.v

Unilever är ett handels- och livsmedelsföretag som tillverkar och säljer produkter under 400 olika varumärken runt om i världen. Unilever hyr en kontors- och lagerfastighet i Flen om totalt 13 121 m2. I fastigheten Talja 1:36 ryms frys- och varmlager samt kontor.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support