HÅLLBARHET

Som ett led i Stendörrens hållbarhetsarbete utformades 2017 en hållbarhetsstrategi som därefter implementerats i verksamheten. Bolaget har successivt utvecklat sitt hållbarhetsarbete och under 2021 har en rad aktiviteter skett som flyttat fram bolagets positioner inom området. Bolaget har fortsatt fokusera på energieffektivisering, accelererat arbetet med certifiering av fastigheter och erhållit hållbarhetslänkad finansiering.

 

fullständig rapport och gri index läs här

total energianvändning

Förnyelsebara och icke förnyelsebara källor

  • Förnyelsebar och återvunnen energi, 98%
  • Icke förnyelsebara källor, 2%

17%

energieffektivisering

Energieffektivisering (kWh/m2) mellan 2017–2021.

41%

klimatpåverkan

Reducerad klimatpåverkan mellan 2017-2021 (KgCO2e/M2).

1 599

TON CO2 e

Stendörren klimatkompenserar för sitt totala uppmätta klimatavtryck via projektet GODAWARI Green energy i Indien. Projektet har uppnått Gold Standard hos UNFCC och distribueras via South Pole.

Stendörren klimatkompenserar via GODAWARI Green energy i Indien, några highlights:

Genereras varje år 118866 MWH
Undviks varje år 113160 tCO2e
Arbeten skapade 60 st

Stendörren klimatkompenserar via Godawari Green energy
solvärmekraft

Indien har ett ständigt ökande energibehov med en snabb befolkningsökning och växande ekonomi, där ungefär hälften av elproduktionen idag består av kol. Andelen solenergi ökar dock, något som Solvärmeprojektet i Jaisalmer-distriktet i norra Indien är med och bidrar till. Årligen genererar projektet upp till 119 000 MWh ren el till det regionala kraftnätet. Utöver att öka andelen fossilfri el i Indiens energimix skänker projektägaren 2 procent från försäljningen av minskade koldioxidutsläpp (Carbon Emission Reductiona eller CER) till andra välfärdsprojekt. På så sätt bidrar projektet även till samhällsekonomiska vinster, genom nya arbetstillfällen, förbättring av befintlig infrastruktur och att modern teknologi för solkraftsgenerering når Indien. Projektet är har uppnått Gold Standard hos UNFCC och distribueras via South Pole.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support