stendörrens fastigheter

är väl belägna i en av Europas starkaste tillväxtregioner, Storstockholm och Mälardalen. Bolaget ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter i regionen. Under 2021 har bolaget även förvärvat fastigheter i andra utvalda svenska och nordiska städer med tillväxtpotential såsom Köpenhamn, Oslo och Borås – fortfarande med fokus på lager, logistik och lätt industri.

Läs hela kapitlet

areamässig uthyrningsgrad 88 %
ekonomisk uthyrningsgrad 89 %
Hyresintäkter ökade med 3 %

Geografisk fördelning, hyresintäkter

 • Stockholm, 30%
 • Upplands-Bro, 13%
 • Västerås, 8%
 • Botkyrka, 7%
 • Eskilstuna, 5%
 • Enköping, 5%
 • Täby, 5%
 • Uppsala, 3%
 • Södertälje, 3%
 • Nacka, 3%
 • Järfälla, 3%
 • Flen, 3%
 • Danmark, 2%
 • Övrigt, 11%

FÖRDELNING UTHYRNINGSBAR YTA, % AV TOTAL YTA

 • Lager och logistik, 46%
 • Lätt industri, 21%
 • Kontor, 21%
 • Sällanköpshandel, 10%
 • Övrigt, 2%

Antal fastigheter

Marknadsvärde

Totala intäkter

Driftnetto

Största hyresgästerna

 • COOP Logistics AB, 11%
 • Alfa Laval Tumba AB, 2%
 • Åtta.45 Tryckeri AB, 2%
 • Mountain Top, 2%
 • Unilever Europe BV, 2%
 • Stockholm Vatten AB, 1%
 • Bactiguard AB, 1%
 • InfoCare Service AB, 1%
 • Nacka Vatten och avfall AB, 1%
 • LeasePlan Sverige AB, 1%
 • Övrigt, 76%

våra 10 största hyresgäster

coop logistik

Coop Logistik AB stödjer Coop-koncernen i lokal- och fastighetsfrågor till dagligverksamheten inom Coop samt den övriga kooperativa handeln i Sverige. I fastigheten Nygård 2:14 i Upplands-Bro hyr Coop totalt drygt 129 000 kvm, omfattande huvudsakligen lagerlokaler samt kontor. Fastigheten har sedan den byggdes på 1970-talet utgjort Coops svenska huvudlager för kolonialvaror och fungerar som ett nav i företagets logistiknät. Hyresavtalet upphör 2023-12-31.

stockholm vatten

Stockholm Vatten och Avfall förser 1,5 miljoner stockholmare med rent kranvatten varje dag, renar deras avloppsvatten och ser till att de kan ta hand om sitt avfall på ett miljömässigt sätt. Man utvecklar även en hypermodern sorterings- och matavfallsanläggning, HSMA, i fastigheten. Hyresavtalen i fastigheterna Fotocellen 2 och Stillbilden 6 har en area om drygt 6 000 kvm.

Unilever europe b.v

Unilever är ett handels- och livsmedelsföretag som tillverkar och säljer produkter under 400 olika varumärken runt om i världen. Ett urval av de främsta varumärkena inkluderar Lipton, GB Glace, Via, Axe, Ben & Jerry’s, Dove m.fl. Unilever hyr en kontors- och lagerfastighet i Flen om totalt 13 121 kvm. I fastigheten Talja 1:36, ryms frys- och varmlager samt kontor om drygt 13 000 kvm.

stendörrens områden

stockholm

Stockholmsregionen är navet i den svenska ekonomin, vilket gör att huvudstadens ekonomiska utveckling påverkar hela landets utveckling. Regionen utgör tillsammans med Mälardalen Sveriges demografiska mittpunkt. Stockholms län svarar för ca en tredjedel av landets BNP, en andel som haft en stabil tillväxt under en lång tid och förväntas öka framöver.

mälardalen

Mälardalen inklusive Södertälje ligger geografiskt nära Storstockholm och erbjuder även ur ett demografiskt perspektiv mycket bra förutsättningar för distribution, eftersom en stor del av befolkningen kan nås inom ett kort avstånd. Regionen har världsledande företag, framstående universitet och ett befolkningsunderlag på cirka tre miljoner människor. Regionens strategiska läge och utmärkta kommunikationer gör att regionen ses som ett av landets bästa lager- och logistiklägen.

borås

Borås ligger i sydvästra Sverige, nära Göteborg och med sina dryga 115 000 invånare är kommunen Sveriges 13:e största. Under de senaste åren har kommunen etablerat en stark position på logistik, lager och industrimarknaden. Borås har ett bra geografiskt läge med goda kommunikationer till Jönköping, Helsingborg och Göteborg.

köpenhamn

Köpenhamn utgör en stor del av Danmarks ekonomi och står för nästan hälften av BNP. Staden är således den största drivkraften i den danska ekonomin trots att området enbart huserar cirka en tredjedel av befolkningen. Köpenhamn är strategiskt beläget med närhet till Tyskland och Malmö. Således är det mycket flöden i staden och läget är attraktivt för lager, logistik och lätt industri.

oslo

Huvudstaden i Norge utgör en stor del av ekonomin och står för cirka en tredjedel av landets BNP. Staden är en viktig drivkraft i ekonomin men inte enskilt dominerande. Även om upptagningsområdet är något begränsat för industri, logistik och lager i Oslo, huserar staden och dess närområden, inkluderat Fredrikstad, en stor del av befolkningen.

 

 

 

 

 

 

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support