Hållbarhetsfokus

Vårt hållbarhetsfokus 2018

Stendörren Fastigheter har satt ett strategiskt ramverk för hur Bolaget ska arbeta med ambitionen att utveckla hållbarhet som del av affären. Fokus de närmsta åren kommer vara att följa Bolagets affärsidé och integrera hållbarhet som kärnvärde i ett ansvarsfullt företag men likväl med fokus på positivt värdeskapande och hur vi kan leverera samhällsnytta genom vår kärnverksamhet. Fokus för 2018:

  • Fortsatt aktivt utvecklingsarbete av Stendörrens hållbarhetsarbete avseende identifierade väsentliga frågor
  • Fortsatt implementering av interna rutiner och processer
  • Handlingsplaner för identifierade gap i Bolagets strategi
  • Förankring av hållbarhetsarbetet internt i organisa­tionen
  • Involvera väsentliga leverantörer och upprätta en separat uppförandekod för leverantörer
  • Fortsätta att söka partnerskap för att skapa hållbara lösningar för samhället inom vårt segment
Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support