Hållbarhetsfokus

Vårt hållbarhetsfokus 2020

Stendörren Fastigheter har satt ett strategiskt ramverk för hur Bolaget ska arbeta med ambitionen att utveckla hållbarhet som del av affären. Fokus de närmsta åren kommer vara att följa Bolagets affärsidé och integrera hållbarhet som kärnvärde i ett ansvarsfullt företag men likväl med fokus på positivt värdeskapande och hur vi kan leverera samhällsnytta genom vår kärnverksamhet. Under 2018 har en implementeringsplan tagits fram som sträcker sig över 3 faser mellan 2018–2020. Stendörren har också under 2020 bildat ett hållbarhetsråd med representanter från olika delar i organisationen. Rådet träffas kontinuerligt för att koordinera implementeringsarbetet. Fokus för 2020:

  • Organisation och styrning
  • Utbildning
  • Extern Kommunikation
  • Ansvarsfull leverantörskedja
  • Arbetsmiljö, kultur och ledarskap

 

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support