Skip to content
Regulatoriskt

Erik Ranje ny vice verkställande direktör och CIO för Stendörren

Pressmeddelande

15 november 2019

Stendörren Fastigheter har utsett Erik Ranje till ny vice verkställande direktör och CIO.

Erik har en lång och gedigen erfarenhet inom finansbranschen och kommer närmast från en position som Head of Real Estate Investment Banking på Danske Bank, där han i drygt två år har arbetat med bank- och kapitalmarknadsfinansiering samt rådgivning i samband med fastighetstransaktioner. Dessförinnan arbetade Erik inom Structured Real Estate Finance och Corporate Finance på SEB i 20 år. Erik har en Master of Science in Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

”Det är med stor glädje jag välkomnar Erik till vår ledningsgrupp. Eriks breda erfarenhet och kompetens inom fastighetsfinansiering blir en värdefull förstärkning inför Stendörrens fortsatta utveckling och expansion.”, säger Mikael Nicander, verkställande direktör.

”Det är mycket glädjande att vi kan hälsa Erik välkommen till Stendörren. Med sin gedigna erfarenhet inom finans och fastighetsrelaterade affärer kommer han att fortsätta att utveckla företaget.”, säger Seth Lieberman, styrelseordförande.

”Det känns fantastiskt roligt att få ansluta till ett så spännande företag med så stor potential. Jag ser fram mot att få vara med och bidra till företagets fortsatta utveckling och expansion.”, säger Erik Ranje.

 

Erik tillträder tjänsten senast den 15 februari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Nicander, verkställande direktör, 08-518 331 01, eller mikael.nicander@stendorren.se

Seth Lieberman, styrelseordförande, +44 77 47 763777, eller seth.lieberman@stendorren.se

 

 

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.00  den 15 november 2019.

 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

 

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.