Skip to content

Nacka Energi

I samband med Nacka kommuns storsatsning på allt från bostäder och kontor till lokaltrafik, passade elleverantören Nacka Energi på att flytta till mer ändamålsenliga lokaler. För att få mer plats att fortsätta utveckla verksamheten och för att kunna locka fler anställda.
Hyresgäster - content - nacka energi

NACKA ENERGI ÄR ETT ANRIKT FÖRETAG som har levererat el till boende och företag i Nacka sedan 1918.

– Det är vårt ansvar att förvalta och bygga ut elnätet i området, förklarar Henrik Svensson, elnätschef på Nacka Energi. Och just utbyggnad är något som har sysselsatt bolaget i väldigt stor utsträckning den senaste tiden. Nacka som område genomgår en enorm tillväxt, med nya bostäder under utveckling, nya arbetstillfällen i vardande, ny tunnelbanesträckning, gator och vägar som ska dras om, med mera. Det här återspeglas naturligtvis i Nacka Energis verksamhet, för allt det här är ju saker som kräver en fungerande elförsörjning.

– Vi är en viktig partner i samhället, konstaterar Henrik, en som många kanske tar för givet ibland.

Från cellkontor till landskap

På Nacka Energi arbetar tekniker, elektriker, projektledare och administrativ personal. En vanlig dag på jobbet bygger man, installerar och projekterar nya elanläggningar och genomför underhåll på de existerande anläggningarna. Man samlar även in mätvärden och rapporterar till elproducenter runt om i landet, träffar olika intressenter i form av exploatörer och kommuner, med mera. Självklart hanterar man även drifts- och fakturafrågor från kunderna.
2018 flyttade man från Elverkshuset, ett klassiskt kontorshus med cellkontor, som byggdes för verksamheten på 1970-talet, till Stendörrens unika och moderna kontors- och verksamhetsfastighet i Nacka. En byggnad med öppna, ljusa och moderna ytor och många mötes- och samtalsrum.

– Det är ju en gammal produktionshall med rejäla betongväggar, som känns rustik och gedigen samtidigt som den är öppen, med ett ordentligt ljusinsläpp, säger Henrik.

Personal och säkerhet i fokus

När man letade nya lokaler var ett av kraven att dessa skulle ligga inom bolagets verksamhetsområde, det vill säga Nacka med omnejd.

– Vi ville även ha nära till kommunikationer, fortsätter Henrik. Många av våra medarbetare bor och jobbar i Nacka, men det finns några och kommer säkert att vara fler på sikt, som bor längre bort. Då är goda kommunikationer ett sätt att attrahera personal, liksom bekvämt avstånd till matställen, shopping och grönområden. Den största utmaningen med Nacka Energis verksamhet är att man sysslar med både ren kontorsverksamhet och byggproduktion, och att få allt att hänga ihop. Därför var ett annat krav att det i de nya lokalerna, utöver kontors- och mötesytor, skulle finnas plats för tekniska lokaler, en driftcentral för att styra elnätet, ett eget serverrum, omklädningsrum, lager, verkstad och garage för verktyg, reservkraftaggregat och större fordon som lastbilar. Dessutom kräver verksamheten ett förhöjt säkerhetskrav med avseende på skalskydd.

– Här har Stendörren varit väldigt lyhörda, proaktiva och förstått våra behov, berättar Henrik. Inledningsvis blev vi erbjudna lokaler på ett annat plan i fastigheten, men som tur var kunde vi byta till ett utrymme längre ned, så att vi fick närmare till lager, verkstad och garage. Det gav en bättre helhetslösning för verksamheten. Nästa utmaning blir att växa i lokalerna, och utveckla sitt partnerskap med Stendörren när det kommer till hållbarhetsarbete. Till exempel genom att utveckla laddinfrastrukturen i fastigheten.

– Förutsättningarna på elmarknaden förändras, det kommer hela tiden ny teknik och samhället och vårt arbetssätt påverkar varandra mer, vilket gör att vi behöver arbeta på ett helt annat sätt idag, säger Henrik. Och
här känns Stendörren som en positiv och proaktiv partner.

– De har aviserat vissa ombyggnationer och de ser lockande ut, avslutar han.

HENRIK SVENSSON, ELNÄTSCHEF OCH JONAS KELLBERG, VD PÅ NACKA ENERGI