Skip to content

Omnia Daglig Verksamhet

På Omnia Daglig Verksamhet är det kundernas behov
som styr,och målet är att alla ska känna sig delaktiga och fåHyresgäster - content - Omnia utvecklas. Både som personer och i sitt arbete. Mottot är: Man ska ha kul på jobbet!

OMNIA DAGLIG VERKSAMHET i Enköping har i uppdrag att enligt LSS, Lagen om stöd och service, ordna meningsfull sysselsättning för vuxna personer som har fått diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, samt för personer som har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.

– De som kommer till verksamheten kallar vi för kunder, men själva vill de gärna kallas för arbetstagare, säger Angelica Ryderdahl som är en av tre enhetschefer.

Hon förklarar att verksamhetens fokus är att ge kunderna rätt stöd till ett självständigt liv. Arbetet utförs framförallt i grupp men även individuellt, och arbetsuppgifterna är väldigt varierande.

– Några av funktionerna har en mer omvårdande roll, medan vissa av våra kunder är ute på företag som sjukhus och förskolor och arbetar. I verksamheten ingår även service och vaktmästeri där kunderna kan arbeta med sophämtning, mathantering och tillverkning av fågelholkar och blomlådor.

Högt i tak på flera sätt

Omnias verksamhet inryms sedan 2006 i Stendörrens fastighet Centrum 26:7 på Västra Ringgatan i Enköping, och är uppdelad i två byggnader: Kupolen 1 och Kupolen 2. Verksamheten håller öppet dagtid 07:30 – till senast 18:00, och när det är full aktivitet är det mellan 30–40 kunder och ca 20 medarbetare i lokalerna. Kupolen 1 har inriktning på olika aktiviteter för kund i form av upplevelse, pedagogiskt stöd och träning, med möjlighet att titta på film och utrymme för musik och rörelse. Det finns även ett sinnesrum, avskilda rum, ett kök, en liten butik, samt administration och konferensrum. Här finns också Studio Nova där kunderna producerar sin egen tidning Omniabladet. De driver även en podd från en studio i byggnaden och producerar och sänder olika program.

I Kupolen 2 ligger Teater Stjärnskott som arbetar med teater, musik, rekvisita och kostym, från idé till föreställning. Man tillverkar även saker som säljs i den butik som teatern ansvarar för.

– Den här lokalen ger utrymme för kreativitet hos både kunder och medarbetare. Här är det högt i tak, och utöver teaterscenen finns en läktare som rymmer ca 60 besökare när vi har föreställningar, berättar Angelica.

En växande verksamhet

Det centrala läget i Enköpings centrum med närhet till affärer och busshållplats underlättar i vardagen för både kunder och anställda. Att ha nära till museum, bibliotek och parker är också viktigt för kundernas möjlighet att integreras i samhället. Men allra viktigast ur lokalsynpunkt är att de två byggnaderna är tillgänglighetsanpassade, har en bra arbetsmiljö, och att servicen och trivseln är god.

– Vi växer och måste förändra vår verksamhet löpande, både lokalmässigt och utifrån önskemål från kund, förklarar Angelica.

Omnia fick hjälp av Stendörren att utföra en renovering, som bestod av bland annat ommålning i varma harmoniska färger anpassade efter målgruppen, samt en del tillgänglighetsanpassning.

– Att de kunde ordna så att byggarna och målarna arbetade under kvällar och helger för att inte störa verksamheten uppskattade vi jättemycket, säger Angelica, och resultatet blev jättebra!

Några vanliga dagar finns inte på Omnia Daglig Verksamhet. Det är kunderna som styr vad de behöver, och vad dagverksamheten behöver leverera.

– Kunderna är det absolut viktigaste för oss, avslutar Angelica. Vi jobbar för att kvaliteten för dem ska vara hög och för att de ska känna sig viktiga. Det gör det meningsfullt att gå till jobbet, för både våra kunder och för oss anställda.