Skip to content
Icke-regulatoriskt

Inbjudan till Stendörrens rapportpresentation av bokslutskommunikén för 2023

Pressmeddelande

19 februari 2024

Stendörren publicerar sin bokslutskommuniké för januari–december 2023 fredagen den 23 februari kl 07.00 och bjuder in till en webbsänd presentation och telefonkonferens samma dag kl 10.00. Bolagets VD Erik Ranje samt Ekonomidirektör Per-Henrik Karlsson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska.   

Telefonnummer för att delta i telefonkonferensen: +46 8 5052 0017. Slå sedan in meeting ID: #826 3167 6110. För att ställa en fråga till VD eller CFO, vänligen tryck *9 på telefonen. För att dra tillbaka frågan kan du göra det genom att trycka *9.

Presentationen webbsänds
Länk till webbsändningen: https://www.finwire.tv/webcast/stendorren-fastigheter/arssrapport2023/

Presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på www.stendorren.se efter telefonkonferensen.

Tid: Fredagen den 23 februari, klockan 10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                       

Erik Ranje, verkställande direktör, 0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, 0721-58 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.
För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se:www.stendorren.se.