Skip to content

Rapporter och presentationer

Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter, se Finansiella och icke finansiella definitioner och Avstämningstabell alternativa nyckeltal 2023.

 

2015
24 februari, 2016 Bokslutskommuniké Jan-Dec 2015
23 november, 2015 Delårsrapport Jan-Sep 2015
21 augusti, 2015 Delårsrapport Jan-Jun 2015
22 maj, 2015 Delårsrapport Jan-Mar 2015