Skip to content
Regulatoriskt

Kompletterande pressmeddelandeStendörren säljer i Haninge

Detta pressmeddelande är kompletterat med uppgift om aktielikvid och ersätter tidigare version. 

Stendörren Fastigheter AB har idag träffat avtal om försäljning, via bolagsaffär, av fastigheterna Haninge Årsta 1:73 och 1:89, tillsammans omfattande byggklar mark med byggrätt om cirka 22 tusen kvadratmeter. Köpare är FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB som förvärvar byggrätten för att uppföra en produktionsanläggning där utveckling, blandning och paketering av smörjmedel för de nordiska marknaderna skall ske.

Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen är 42,5 miljoner kronor vilket är i linje med senaste marknadsvärdering. Bolaget är finansierat med interna lån och den preliminära aktielikviden uppgår till 29 miljoner kronor. Stendörren tillförs således cirka 43 miljoner kronor i likviditet genom transaktionen.

Tillträde beräknas ske under december månad.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se  

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016 kl. 15.30 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B).  Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se