Skip to content
Regulatoriskt

Magnus Sundell lämnar sin tjänst som vice VD och CFO för Stendörren Fastigheter

Pressmeddelande

4 juni 2019

Magnus Sundell, som varit vice verkställande direktör och CFO för Stendörren Fastigheter sedan 2014, har beslutat att lämna bolaget. Magnus Sundell kommer att kvarstå i sin nuvarande roll som vice verkställande direktör och CFO till årsskiftet 2019/2020 samt kommer att arbeta kvar i bolaget till slutet av första kvartalet 2020 för att bistå vid upprättandet av relevanta finansiella rapporter.

”Stendörren Fastigheters styrelse och jag vill tacka Magnus för hans mycket förtjänstfulla insatser och önska honom lycka till framöver”, säger Mikael Nicander, verkställande direktör för Stendörren Fastigheter.

Rekryteringsprocessen för att anställa en ny vice verkställande direktör och CFO har påbörjats.

För mer information, vänligen kontakta Mikael Nicander, verkställande direktör, 08-518 331 01 eller mikael.nicander@stendorren.se.

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.30 den 4 juni 2019.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.