Skip to content
Regulatoriskt

Seth Lieberman avböjer omval som styrelseordförande för Stendörren Fastigheter

Pressmeddelande

13 december 2019

Stendörren Fastigheter meddelar idag att bolaget informerats om att styrelsens ordförande, Seth Lieberman, avböjer omval som styrelseordförande för bolaget 2020. Seth Lieberman kvarblir, förutsatt att bolagsstämman beslutar därom, i Stendörren Fastigheters styrelse som styrelseledamot. 

Valberedningen, bestående av Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), Oscar Christensson utsedd av Altira AB, Henrik Orrbeck utsedd av Stendörren Real Estate AB och Helena Levander från styrelsen, har informerat Stendörren Fastigheter att den avser att föreslå nuvarande styrelseledamoten Anders Tägt som ny styrelseordförande och Nisha Raghavan, CFO för EQT Real Estate Advisory Team, som ny styrelseledamot samt att Seth Lieberman föreslås ta rollen som styrelseledamot. Valberedningens förslag kommer att behandlas på en extra bolagsstämma som Stendörren Fastigheter kommer att kalla till i sedvanlig ordning. Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till den extra bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johannes Wingborg, valberedningens ordförande, 08-588 407 03, johannes.wingborg@lansforsakringar.se

 

 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

 

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Johannes Wingborg, valberedningens ordförande, 08-588 407 03, johannes.wingborg@lansforsakringar.se