Skip to content
Icke-regulatoriskt

STENDÖRREN AVSER EMITTERA SEK-OBLIGATIONER

Pressmeddelande

4 november 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”Stendörren”) har givit Danske Bank och SEB i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare i samband med att Bolaget den 9 november offentliggör sin finansiella rapport för det tredje kvartalet 2021.  Stendörren har för avsikt att undersöka möjligheten att emittera nya SEK-denominerade seniora icke säkerställda obligationer om cirka 600 000 000 SEK inom en ram om 1 200 000 000 SEK med en löptid om 3.75 år. Emissionslikviden kommer att användas till att amortera existerande revolverande kreditfaciliteter samt generella företagsändamål.

En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:      

Erik Ranje, Verkställande direktör, 070 308 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör, 072 158 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.