Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren avyttrar byggklar mark i Upplands-Väsby

Stendörren Fastigheter AB har genom bolagsförsäljning avyttrat fastigheten Upplands Väsby, Grimsta 51:12, till privat köpare. Transaktionen skedde till ett underliggande fastighetsvärde om 9 miljoner kronor och priset för aktierna uppgick till 7 093 000 kronor. Försäljningspriset översteg bolagets senaste värdering av fastigheten med 20 procent.

”Stendörren ser ett stort värde i att avyttra mindre obebyggda fastigheter, vilka kräver förhållandevis stora resurser att bebygga och hyra ut. Att vi kan göra den förädlingen av fastighetsbeståndet till attraktiva priser skapar ytterligare mervärde” säger bolagets VD Fredrik Brodin.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se