Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren avyttrar industrifastighet i Haninge med ny detaljplan

Genom bolagsförsäljning har Stendörren Fastigheter AB avyttrat fastigheten Haninge, Årsta 1:87 till ett underliggande fastighetsvärde om 11,5 miljoner kronor. På fastigheten medges en byggrätt om cirka 5 300 kvadratmeter. Priset för aktierna uppgår till 6,7 miljoner kronor och tillträde sker den 15 augusti. Köpare är en privatperson som ska använda marken för egen verksamhet.

Stendörrens VD Fredrik Brodin kommenterar affären: ”För oss är det strategiskt rätt att sälja av mindre obebyggda fastigheter om vi inte själva har en hyresgäst. Vi har arbetat med detaljplanerna runt Fors Trafikplats längs väg 73 mot Nynäshamn en längre tid. Den höga efterfrågan på mark i Stockholmsområdet har gett oss ett pris som är cirka 10 procent högre än vår senaste värdering för fastigheten. Samtidigt upplever vi ett klart ökat intresse för våra återstående byggrätter vid Fors Trafikplats som medger byggnation om ca 22 000 kvadratmeter för lätt industri och logistik.”

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör Stendörren Fastigheter AB. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2016 kl. 15:20 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B).  Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se