Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren erhåller bygglov för två byggnader för lätt industri

Pressmeddelande

8 juli 2022

Stendörren har idag erhållit ett lagakraftvunnet bygglov rörande två byggnader för lätt industri i Stockholm Syd – Almnäs, Södertälje. Förberedande markarbeten har redan påbörjats och byggstart bedöms vara möjlig under kvartal 3 2022.

Med nyproduktion av byggnader för lätt industri kan Stendörren erbjuda både befintliga och nya kunder i området hållbara, moderna och ändamålsenliga lokaler. Projektet blir ett bra komplement till Stendörrens utvecklingen av logistik i området och möjliggör även för företag att hyra mindre lokaler för att sedan växa in i större.

Bygglovet är det andra i raden i bolagets utveckling av området. Den första etappen, ca 11 500 kvm logistik, pågår och beräknas vara färdigställd till årsskiftet 2022/2023.

”Det är glädjande att se hur vårt intensiva arbete med utvecklingen av våra projekt i Stockholm Syd har stark framdrift och att vi kan bredda vårt kunderbjudande. Vi börjar redan se hur våra tidiga idéer materialiseras och vi är nu redo att fortsätta utvecklingen i området. Vi möter en stark efterfrågan från kunder på lokaler för logistik, men också för mindre verksamheter.” säger Maria Jonsson, Utvecklingschef på Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                         

Erik Ranje, Verkställande direktör, 070-308 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Maria Jonsson, Utvecklingschef, 070-811 09 85 eller maria.jonsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.