Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB förvärvar i Stockholm Syd

Idag har Stendörren Fastigheter, genom bolagsaffär med Peab, förvärvat och tillträtt del av fastigheten Södertälje Almnäs 5:2 beläget i lager- och logistikområdet Stockholm Syd. Förvärvet omfattar totalt 182 000 kvadratmeter mark och är bebyggt med lokaler om cirka 27 500 kvadratmeter vilka är uthyrda till 96 procent och producerar ett årligt hyresvärde om 16,1 miljoner kronor. Förvärvet omfattar även en byggrätt om 31 000 kvadratmeter BTA för lätt industri, lager och logistik. Det överenskomna transaktionsvärdet uppgår till 118 miljoner kronor.

Kommentar från Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter:

”Vi är mycket glada för att på kort tid kunnat genomföra denna affär med Peab som vi gärna ser ett fortsatt samarbete med. Detta förvärv erbjuder mycket intressanta utvecklingsmöjligheter och utgör ett positivt tillskott för Stendörren i området Stockholm Syd”

Kommentar från Fredrik Pettersson, regionchef Peab Fastighetsutveckling:

”Vi ser positivt på att få in Stendörren som en aktör inom Stockholm Syd Almnäs och vi kommer fortsätta att utveckla vårt kvarvarande bestånd”

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se