Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB gör stor vinst genom försäljning i Katrineholm

Stendörren säljer fastigheten Katrineholm, Sköldinge-Valla 16:1 genom bolagsaffär för ett underliggande fastighetsvärde om 157 mkr. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 141 mkr. Försäljningen ger Stendörren en reavinst om 24 miljoner kronor vilken redovisas under första kvartalet 2016. Fastigheten förvärvades från Lantmännen under första kvartalet 2015 som en del i en större transaktion.

Fastigheten är fullt uthyrd till Kronfågel AB. Köpare är ett bolag inom DNB-koncernen som genom en ”sale and lease back” affär med Kronfågels ägare Scandi Standard genomfört affären. Transaktionen har finansierats av DNB Sweden AB och AB Svensk Exportkredit.

Kommentar från Stendörrens VD Fredrik Brodin

”Vi gläds åt affären, dels för att det skapar en stor vinst för Stendörren och dels för att det skapar stor nytta för Scandi Standard, genom att indirekt äga sin viktigaste produktionsanläggning i Sverige. Stendörren har i nära samarbete med Kronfågel förlängt hyresavtalet samt påbörjat en omfattande utbyggnad av anläggningen. Transaktionen följer Stendörrens affärsmodell; att investera i fastigheter med utvecklingspotential och när utvecklingspotentialen är uppnådd, göra försäljningar”.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se