Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB (publ) förvärvar i Sollentuna

Stendörren förvärvade idag i bolagsaffär från en privat säljare fastigheten Traversen 15 i Sollentuna för ett överenskommet fastighetsvärde om 26 miljoner kronor. Aktielikviden uppgår till 24 miljoner kronor och tillträde är planerat till 23 september.

”Traversen 15 är en fullt uthyrd industrifastighet där vi och Sollentuna kommun ser möjligheten att på sikt ändra detaljplanen till bostadsändamål. För Stendörren har ett aktivt arbete med detaljplaner blivit ett en naturlig del av verksamheten.  I det växande Storstockholm ser vi allt oftare hur industriområden får ändrad användning och högre exploateringsgrad.” säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Brodin (tel: 08-121 317 01).

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2016 klockan 11:00.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B).  Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se