Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB (publ) utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

Pressmeddelande

11 april 2023

Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren” eller "Bolaget") har utsett ABG Sundal Collier ("ABGSC") till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter där ABGSC förbinder sig att löpande kvotera priser i Stendörrens aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

ABGSC:s uppdrag påbörjas den 12 april 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                           

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör, +46 (0)72 158 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.