Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter anställer Ted Mattsson som projektutvecklingschef

Pressmeddelande

30 september 2019

Stendörren Fastigheter har anställt Ted Mattsson som projektutvecklingschef. Ted har mer än 20 års erfarenhet av fastighetsutveckling i olika ledande befattningar, på bland annat Oscar Properties, Steen och Ström Sverige AB och SGA Fastigheter AB. Närmast kommer han från en roll som regionchef på Serneke Projektutveckling där han ansvarat för bolagets projekt i Stockholmsregionen.

Ted tillträder tjänsten den 4 november 2019, och kommer ingå i företagets ledningsgrupp. Därmed kommer han, förutom sitt huvudansvar för projektutveckling, att utgöra en viktig kugge i bolagets fortsatta tillväxtresa.

”Teds breda kompetens och erfarenhet från stora komplexa byggprojekt blir en värdefull förstärkning av Stendörren Fastigheters projektutvecklingskompetens. Jag är mycket glad att välkomna honom till Stendörren Fastigheter som projektutvecklingschef och till vår ledningsgrupp”, säger Mikael Nicander, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Nicander, verkställande direktör, 08-518 331 01 eller mikael.nicander@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.