Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter avyttrar industrifastighet i Eskilstuna för 195 miljoner kronor

Pressmeddelande

4 april 2022

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag ingått avtal, via bolag, om avyttring av industrifastigheten Eskilstuna Kälby 1:55. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 195 miljoner kronor vilket överstiger den senaste marknadsvärderingen med 5 miljoner kronor. Köpare tillika den enda hyresgästen i fastigheten är Alfa Laval. Fastigheten är belägen i Vilsta industriområde och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 19 682 kvadratmeter.    

Frånträde sker den 30 december 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                               

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se 
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.