Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter avyttrar industrifastighet i Täby, Stockholm för 203 miljoner kronor

Pressmeddelande

22 december 2022

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag ingått avtal, via dotterbolag, om avyttring av industrifastigheten Täby Åkerby 8 till en privat köpare. Fastigheten har total uthyrningsbar yta om ca 9 600 kvadratmeter. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 203 miljoner kronor netto vilket väsentligt överstiger den senaste värderingen. Efter den senaste värderingen har dock omfattande uthyrningar bidragit till att signifikant förbättra fastighetens driftnetto.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                       

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se 
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.