Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter erhåller bolagets första bygglov för bostäder

Pressmeddelande

9 mars 2022

Stendörren Fastigheter ABs (publ) första bygglov för bostäder, två bostadskvarter om totalt 326 lägenheter samt ett parkeringsgarage i Botkyrka, har nu vunnit laga kraft. 

Stendörrens detaljplan för hela området Tegelbruket medger, förutom byggande av totalt cirka 800 bostäder, även utveckling av kommersiella lokaler såsom exempelvis hotell, kontor och lagerhotell. Inom området, som ligger i direkt anslutning till befintlig handelsplats samt Fittjaviken, planeras också för ett torg, en attraktiv strandpark samt en tilltalande gatumiljö med trädplanteringar.

Projektet genomförs med höga hållbarhetsmål där ambitionen är att uppnå en Svanen-certifiering. Vidare så sker projektet i nära samarbete med Botkyrka kommun som kommer att genomföra utbyggnaden av gator, infrastruktur och allmän platsmark.

Det är glädjande att se hur vårt intensiva arbete med utvecklingen av Tegelbruket nu har lett till bygglov för de två första bostadskvarteren samt parkeringsgaraget. Tegelbruket är bolagets första utvecklingsprojekt inom segmentet bostäder vilket visar på den konverteringspotential som finns för vissa fastigheter inom vår befintliga portfölj”, säger Erik Ranje, verkställande direktör för Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                                         

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Maria Jonsson, Utvecklingschef, 070-811 09 85 eller maria.jonsson@stendorren.se  
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.