Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter erhåller rating med betyg BB-, stabila utsikter

Pressmeddelande den 18 januari 2021

 

Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) publicerade idag sin rating av Stendörren Fastigheter AB.

NCR tilldelade Stendörren betyget BB-, stabila utsikter.

 

”Ratingen är en bekräftelse på vår finansiella stabilitet och stärker förutsättningarna för att långsiktigt finansiera Stendörrens tillväxt på goda villkor.”

Erik Ranje, Verkställande Direktör

 

I sin analys understryker Nordic Credit Rating Stendörrens stabilitet och fastighetsportföljens strategiska läge.

Läs Nordic Credit Ratings fullständiga rapport här https://nordiccreditrating.com

 

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör, telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se  eller Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Erik Ranje, 070-308 52 09