Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter förbereder för ny obligationsemission

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA JURISDIKTIONER KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG.

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Stendörren”) har mandaterat Swedbank AB (publ) som ensam arrangör för en potentiell treårig, SEK-denominerad, icke-säkerställd obligationsemission med förväntad volym om upp till 500 miljoner kronor.

Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer primärt att användas till fastighetsförvärv, investeringar och generella verksamhetsändamål.

Transaktionen kommer att lanseras i närtid, beroende på marknadsförutsättningarna.

Denna information är sådan som information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den kl. 14.45 den 25 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör.

Telefon +46 70-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.